درختچه زینتی پر با نام علمی Cotinus coggygria و نامهای انگلیسی Eurasian smoketree یا Smoke tree وSmoke bush شناخته می‌شود. با برخی از ویژگیها و شرایط نگهداری گیاه زیبای پر در این نوشتار آشنا شوید.

درختچه زینتی پر با نام علمی Cotinus coggygria و نامهای انگلیسی Eurasian smoketree یا Smoke tree وSmoke bush شناخته می‌شود. با برخی از ویژگیها و شرایط نگهداری گیاه زیبای پر در این نوشتار آشنا شوید.

کاربرد: تک درخت، نواحی نا مساعد،کنترل فرسایش و آمایش خاکPerukowiec podolski 'Foliis purpureis'

گیاه بالغ شکل درختچه ای و کاسه مانند و تاج مدور و گسترده دارد.در اواخر تابستان،خوشه های میوه دهنده صورتی به شکل گل آذین های منشعب پر مانند درخت را می پوشانند.از فاصله دور نمایی به شکل دود مواج دارد.در پاییز برگها قبل از خزان کردن به رنگ نارنجی و سرخ آتشین در می آیند.واریته Purpurea خوشه های میوه دهنده بنفش و برگهای قرمز تیره دارند.درخت پر با برگها و گلهای زیبای رنگین،در طراحی باغ ها و باغچه ها کاربرد زیاد دارند.

خصوصیات گیاهی

درختچه زیبا و زینتی: «پر» +عکس - تصویر 1

ارتفاع: ۲ تا ۲/۵ متر
قطر تاج پوششی: ۳ تا ۴ متر
درختچه ای است متراکم،و گسترده،دارای شاخه های ظریف متعدد و افراشته،در هنگام بلوغ شکل کاسه ای متراکم پیدامی کند.
برگ: ساده،متناوب و کامل به طول ۵ تا ۷سانتیمتر و پهنای ۴ تا ۵ سانتیمتر می باشد.رنگ برگها سبز درخشان بوده و قبل از ریزش به رنگ نارنجی و قرمز آتشین در می آید.
گل: گلها ی کوچک مایل به زرد بر روی خوشه های پانیکولی انتهائی منشعب در اردیبهشت و خرداد شکوفا می شوند.
میوه: خوشه های میوه دهنده صورتی،به شکل گل آذین های منشعب پر مانندبه طول ۱۷ تا ۲۵ سانتیمتر، متشکل از چند دانه و دم گلهای عقیم می با شند.میوه های شفت یک دانه ای از اواسط پاییز بر درخت باقی مانده و منظری دودی شکل به درخت می دهند.

سیستم ریشه: عمق متوسط
سرعت رشد: متوسط

نیاز های طبیعی

درختچه زیبا و زینتی: «پر» +عکس - تصویر 2

آب و هوا: گرما،سرما و همچنین شرائط صحرائی را تحمل می کند.
خاک: خاک ضعیف با زهکش خوب را بیشتر ترجیح می دهد.خاکهای مرطوب و صخره ای و خشک را تحمل می کند.در نور مستقیم خورشید خوب رشد می کند.

نگهداری

درختچه زیبا و زینتی: «پر» +عکس - تصویر 3

هرس: خشکه هرس سالیانه پس از رفتن میوه ها.
تغذیه: نیاز خاصی ندارد.
آبیاری: توجه خاصی لازم ندارد.
آفات و بیماریها: نسبتا عاری از هر دو است.|مجله جامع کشاورزی و فضای سبز

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه